Edit KATEGORIA > Prawa konsumenta

T manualne (użytkownika)
Edit
Federacja Konsumentów - wzory pism

Federacja Konsumentów - poznaj swoje prawa. Organizacja pozarządowa chroniąca indywidualnego konsumenta. Bezpłatne porady prawników. Członek Consumers International i European Consumers Organisation.


TAGI: federacja konsumentów, reklamacja, prawo handlowe, kodeks cywilny, prawa konsumenta, prawa konsumentów

Edit
Niezgodność towaru z umową | Reklamac

Niezgodność towaru z umową | Reklamacja każdego towaru | Prawa konsumenta & Wzór pisma reklamacyjnego


TAGI: prawa konsumenta

Edit
Rejestr klauzul niedozwolonych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadza regularne kontrole wzorców stosowanych w umowach z konsumentami przez przedsiębiorców działających w wielu branżach – W ich następstwie skierowanych zostało szereg pozwów do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Postanowienia umowne uznane prawomocnym wyrokiem SOKiK za niedozwolone są wpisywane do rejestru.


TAGI: konsumenci, rejestr klauzul niedozwolonych, niedozwolone klauzule, zakazane klauzule, zabronione klauzule

Edit
UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów


TAGI: gov, konsumenci, regulacje prawne, ochrona konsumentów, ochrona konkurencji, bezpieczeństwo i jakość produktów, pomoc publiczna, instytucja publiczna

Edit
Niezgodność towaru z umową - formularz

Wzór protokołu reklamacyjnego towaru niezgodnego z umową. Poradnik dla konsumentów korzystających z uprawnień wynikających z ustawy: O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.


TAGI: przepisy, prawo, konsument, reklamacja, niezgodność, towaru, umową, konsumenckie, prawa, sprzedaży, klient, federacja, ochrona, formularz


© 2013 Tomiga