Edit KATEGORIA > Serwisy konsumenckie

T manualne (użytkownika)
Edit
UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów


TAGI: gov, konsumenci, regulacje prawne, ochrona konsumentów, ochrona konkurencji, bezpieczeństwo i jakość produktów, pomoc publiczna, instytucja publiczna

Edit
Rejestr klauzul niedozwolonych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadza regularne kontrole wzorców stosowanych w umowach z konsumentami przez przedsiębiorców działających w wielu branżach – W ich następstwie skierowanych zostało szereg pozwów do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Postanowienia umowne uznane prawomocnym wyrokiem SOKiK za niedozwolone są wpisywane do rejestru.


TAGI: konsumenci, rejestr klauzul niedozwolonych, niedozwolone klauzule, zakazane klauzule, zabronione klauzule

Edit
PRO-Test

Serwis konsumentów


TAGI: testy produktów, protest, testy konsumenckie, serwis konsumencki

Edit
Polubowne Rozwiązywanie Sporów Konsume

"


TAGI: ochrona konsumentów, uokik

Edit
Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej | Strona główna


TAGI: bik, biuro informacji kredytowej


© 2013 Tomiga